ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Η επισκευή στεγάνωσης ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν από διάφορους λόγους έχουν προκληθεί αστοχίες στην υπάρχουσα στεγάνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα. 

Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επισκευή στεγάνωσης είναι οι ακόλουθες: 

 1. Αστοχία ή αδυναμία της υπάρχουσας στεγάνωσης να ανταποκριθεί στην προστασία του οικοδομήματος.
 2. Παρέλευση του ορίου ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης. Παλαιότερα οι στεγανώσεις δεν είχαν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω αδυναμίας των υλικών στεγάνωσης (ασφαλτικών).
 3. Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση (ασφαλτικά ή ακρυλικά).
 4. Απώλεια της πλαστικότητας όταν πρόκειται για σύστημα στεγάνωσης με πλαστικές μεμβράνες με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση και την κοπή των μεμβρανών.

Ειδικές κατασκευές 

Στις περιπτώσεις που η παλιά στεγάνωση έχει προβλήματα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εγκλωβισμού σημαντικής ποσότητας υγρασίας στο δώμα. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η δημιουργία προϋποθέσεων διαφυγής της εγκλωβισμένης υγρασίας όταν γίνει η νέα στεγάνωση. Πρέπει απαραίτητα η νέα στεγανωτική στρώση να περιλαμβάνει διάταξη εξαερισμού με διάτρητο ασφαλτόπανο και σύστημα εξαεριστήρων. Αν στο παλιό σύστημα υπάρχει και θερμομόνωση, αν το θερμομονωτικό υλικό έχει απορροφήσει νερό τότε το φαινόμενο της εγκλωβισμένης υγρασίας είναι περισσότερο έντονο. 


Ανάλογα με τις ανάγκες της επιφάνειας που θα μονώσουμε θα επιλέξουμε μαζί το κατάλληλο σύστημα.


Η επισκευή στεγάνωσης ενός δώματος μπορεί να γίνει με χρήση δύο ασφαλτικών μεμβρανών στην στεγανωτική στρώση ή με χρήση μιας ασφαλτικής μεμβράνης. Σε κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να έχουν όλες τις φυσικές ιδιότητες. Είναι απαραίτητο σε περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένη υγρασία, ανεξάρτητα από το αν η στεγανωτική στρώση περιλαμβάνει δύο ή μία ασφαλτικές μεμβράνες, να ενσωματωθεί στη στεγανωτική στρώση σύστημα εξαερισμού με συνδυασμό διάτρητου ασφαλτοπάνου και εξαεριστήρων για να δοθεί δυνατότητα διαφυγής της.

επισκευη στεγανωσης με Δυο ασφαλτικες μεμβρανες

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Ασφαλτικό διάλυμα
 3. 1η ασφαλτική μεμβράνη
 4. 2η ασφαλτική μεμβράνη
 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες).
 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Επικόλληση 1ης ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογίστρου. Η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μερικώς πάνω στο υπόστρωμα και καταλήγει 30cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος. Η μεμβράνη λόγω της μερικής επικόλλησης λειτουργεί σαν στρώση εξαερισμού.
 5. Επικόλληση της 2ης ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογίστρου. Η δεύτερη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στην πρώτη και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος. Λωρίδα της 2ης ασφαλτικής μεμβράνης επικολλάται πλήρως στο στηθαίο και υπερκαλύπτει κατά 30cm τουλάχιστον την ήδη επικολληθείσα στο δώμα μεμβράνη.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

επισκευη στεγανωσης με μια ασφαλτικη μεμβρανη

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Ασφαλτικό διάλυμα
 3. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο
 4. Ασφαλτική μεμβράνη
 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες).
 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτοπάνου για δημιουργία διόδων εξαερισμού. Η διάστρωση σταματά 40cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος.
 5. Επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης  με τη βοήθεια φλογίστρου.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΡΓΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου Ομόνοιας

Επισκευή πάνελ με ασφαλτική μεμβράνη Hermes asphaldien 5 κιλών

Έργα επισκευής στεγάνωσης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • ALCHIMICA Logo
 • Vitex Logo
 • Thracon Logo
 • Sika Logo
 • Ριζάκος Logo
 • Neotex Logo
 • Marmoline Logo
 • Kraft Logo
 • Hermes Logo
 • Fibran Logo
 • Esha Logo
 • Dow Logo
 • Baumit Logo