ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Η μόνωση της ταράτσας είναι απαραίτητη στα σύγχρονα κτίρια αφού αναβαθμίζει την διαμονή μας και ταυτόχρονα εξοικονομεί χρήματα από τον οικογενειακό ή τον επαγγελματικό προϋπολογισμό. Με μια σωστή μόνωση ταράτσας εξασφαλίζουμε:

ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ:
Τέλος στις απώλειες θερμότητας. Από την ταράτσα διαφεύγει το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμικής ενέργειας.
Οικονομία σε πετρέλαιο ή ρεύμα.
Αποφυγή μυκήτων (μαυρίλες) στις γωνίες του ταβανιού.
Σταθερή θερμοκρασία του χώρου μας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ:
Οικονομία σε ρεύμα από την μιρότερη χρήση των κλιματιστικών.


Ανάλογα με τις ανάγκες της επιφάνειας που θα μονώσουμε θα επιλέξουμε μαζί το κατάλληλο σύστημα.


ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη
 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες

Με τον όρο "βατό δώμα" νοείται εκείνο που επιτρέπει από τον τρόπο κατασκευής του την μετακίνηση σημαντικών φορτίων πάνω σ' αυτό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της στεγάνωσης. 

Σύστημα στεγάνωσης με δύο στεγανωτικές στρώσεις
Η διάταξη στεγάνωσης βατού δώματος με δύο στεγανωτικές στρώσεις αναφέρεται σε σύνηθες κανονικό δώμα (με κλίση μικρότερη του 5%) στο οποίο υπάρχει τελική στρώση προστασίας ή κυκλοφορίας. 

Διαδικασία εργασιών

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της.
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος.
 3. Tοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης.
 4. Δημιουργία ρύσεων.
 5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος .
 6. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης.
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο
 7. Ασφαλτική μεμβράνη 
 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες

Στεγανωτικό σύστημα με μια στεγανωτική στρώση
Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση στεγανωτικού συστήματος με μια στεγανωτική στρώση είναι απαραίτητο η ασφαλτική μεμβράνη να είναι ειδικών προδιαγραφών σε ότι αφορά το μίγμα και τον οπλισμό της. Επίσης θα πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εργασιών να τοποθετηθεί απαραίτητα και εφ' όσον η προς στεγάνωση επιφάνεια είναι σημαντική σε έκταση διάτρητο ασφαλτόχαρτο.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη

Η έννοια "μη βατό δώμα" εκφράζει την αδυναμία του δώματος να επιτρέπει βαριά κυκλοφορία επί αυτού, όπως αυτή αναφέρεται στα βατά δώματα. Δεν αποκλείει όμως την επισκεψιμότητα του δώματος (από τεχνικούς, συντηρητές.
Στην περίπτωση μη βατών δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία της στεγανωτικής στρώσης με τη χρησιμοποίηση σαν τελευταίας ασφαλτικής μεμβράνης που να έχει επιφανειακή προστασία (ορυκτές ψηφίδες ή φύλλο αλουμινίου) ή με χρήση στρώσης χαλικιών.

Διαδικασία εργασιών με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή .
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού .
 3. Tοποθέτηση θερμομονωτικής.
 4. Δημιουργία ρύσεων.
 5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος.
 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής.
 7. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου η οποία θα σφραγιστεί με ασφαλτική μαστίχη.
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο
 7. Aσφαλτική μεμβράνη

Στεγανωτικό σύστημα με μια ασφαλτική μεμβράνη

Η διαδικασία είναι όπως προηγούμενα με παράλειψη της εργασίας (6) που αφορά την επικόλληση της 1ης ασφαλτικής μεμβράνης. Στην περίπτωση στεγανωτικού συστήματος με μια ασφαλτική μεμβράνη είναι απαραίτητο η ασφαλτική μεμβράνη να είναι ειδικών προδιαγραφών σε ότι αφορά το μίγμα και τον οπλισμό της.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ασφαλτικό διάλυμα
 4. 1η ασφαλτικήμεμβράνη
 5. 2η ασφαλτική μεμβράνη
 6. Θερμομονωτικό υλικό
 7. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα
 8. Στρώση χαλικιών

Η ανεστραμμένη μόνωση είναι ένα είδος μόνωσης - στεγάνωσης που εφαρμόζεται αρκετά στην Ελλάδα. Η εφαρμογή της λύσης προβλέπει την θερμομονωτική στρώση πάνω από την υγρομονωτική στρώση. Κατά συνέπεια το θερμομονωτικό υλικό επειδή θα έρχεται σε επαφή με το νερό πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο.

Προϋποθέσεις εφαρμογής
Σαν θερμομονωτικό υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη.
Πρέπει να υπάρχει απαραίτητα στρώση προστασίας για συγκράτηση της θερμομόνωσης και προστασίας της από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Πρέπει να αποφεύγονται οι ανωμαλίες στο υπόστρωμα της στεγάνωσης ή αν υπάρχουν πρέπει να εξαλείφονται με τσιμεντοκονία εξομάλυνσης.
Πρέπει να αποφεύγεται η σύμπτωση των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών της στεγάνωσης όταν αποτελείται από περισσότερες της μίας μεμβράνες.
Ο οπλισμός των ασφαλτικών μεμβρανών πρέπει να αποτελείται από άσηπτο υλικό (π.χ πολυεστερικό ύφασμα). Σε περιπτώσεις οπλισμού ικανού βάρους απαιτείται προεμποτισμός.
Μεταξύ θερμομόνωσης και της στρώσης προστασίας πρέπει να παρεμβάλλεται προστατευτική στρώση για την αποφυγή τραυματισμού της επιδερμίδας του θερμομονωτικού υλικού (για περιορισμό στο ελάχιστο της απορροφητικότητας του υλικού σε νερό). Το υλικό της προστατευτικής στρώσης μπορεί να είναι γεωύφασμα βάρους 150-200 gr/m².
Kατά τον υπολογισμό του πάχους της θερμομόνωσης, στη μελέτη θερμομόνωσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη η μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του όλου συστήματος λόγω παρουσίας νερού. Η έντονη παρουσία του νερού οφείλεται και στη δυσκολία απορροής των ομβρίων λόγω επαφής θερμομονωτικής και στεγανωτικής στρώσης.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
ΕΡΓΑ

ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Eco roof σύστημα Θερμομόνωσης και Στεγάνωσης με ασφαλτόπανα Hermès Asphaldien.

Eco Roof Praktiker

Eco roof εξοικονόμηση ενέργειας στο κρύο και στην ζέστη!

Ανεστραμμένη θερμοϋγρομόνωση

Καζίνο Ρόδου

Στεγανοποίηση με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες

ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • ALCHIMICA Logo
 • Vitex Logo
 • Thracon Logo
 • Sika Logo
 • Ριζάκος Logo
 • Neotex Logo
 • Marmoline Logo
 • Kraft Logo
 • Hermes Logo
 • Fibran Logo
 • Esha Logo
 • Dow Logo
 • Baumit Logo