ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα νέα υποστρώματα (σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοσανίδα, OSB) ή υφιστάμενα υποστρώματα (βαμμένη επιφάνεια ή σοβατισμένη).

Η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης που προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, άριστη διαπνοή και ελαστικότητα.

Το τελικό επίχρισμα χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις δίνοντας στην όψη του το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε.


Ο θερμογραφικός έλεγχος της κατοικίας ή του κτιρίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό προβλημάτων που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Η θερμογραφία των σημείων αποκαλύπτει τα προβλήματα που υπάρχουν και με αυτό τον τρόπο η μελέτη της θερμομόνωσης διαθέτει πλήρη στοιχεία για την κάλυψη των παθογόνων σημείων.


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1. Αστάρι
2. Τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές μεταβολές και τις μηχανικές καταπονήσεις
3. Υλικό εγκιβωτισμού υαλοπλέγματος
4. Θερμομονωτικό υλικό - Μονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης
5.Ειδικά βύσματα για την στερέωση των θερμομονωτικών πλακών
6. Υλικό συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών
7. Υπόστρωμα - Τοιχοποίια

Εφαρμογη

Σε νέες κατασκευές πρέπει:
Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σχετικά επίπεδο.
Οι μαραμαροποδιές να έχουν τοποθετηθεί και να προεξέχουν από την τελική επιφάνεια της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις στις όψεις.
Οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή της στέγης ή τη στεγάνωση του δώματος.
Να έχουν γίνει οι τσιμεντοκονίες στα μπαλκόνια και η στεγάνωση από την ανιούσα υγρασία.

Σε υπάρχουσες κατασκευές πρέπει:
Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τμήματα
Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής των σαθρών σημείων του υποστρώματος.
Να μεταφερθούν τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά στο επίπεδο της νέας τελικής επιφάνειας που θα δημιουργηθεί μετά την τοποθέτηση του συστήματος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ζώνη υψηλής στεγάνωσης
Αρχικά δημιουργείται η ζώνη υψηλής στεγάνωσης περιμετρικά της κατασκευής και σε ύψος μέχρι 50 cm από τη στάθμη του εδάφους. Στην ζώνη υψηλή στεγάνωσης γίνεται επικόλληση της διογκωμένης πολυστερίνης αυξημένης για την προστασία του συστήματος από τις ανιούσες υγρασίες και τις εξωτερικές καταπονήσεις.
Ο μεταλλικός οδηγός εκκίνησης τοποθετείται πάνω από τη ζώνη στεγάνωσης.

Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών
Οι ειδικές θερμομονωτικές πλάκες της Εξωτερικής Θερμοστεγάνωσης εφαρμόζονται με ασφάλεια με ειδικές ινοπλισμένες κόλλες για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και στερεώνονται μηχανικά με ειδικά πλαστικά ή μεταλλικά βύσματα.

Αντιρρηγματική Στρώση
Η αντιρρηγματική στρώση εφαρμόζεται καθολικά στην επίπεδη επιφάνεια της διογκωμένης πολυστερίνης. Το υαλόπλεγμα εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω με συνεχή επικάλυψη των ρολών κατά 10 cm εκατέρωθεν των δύο πλευρών του έτσι ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα οι τάσεις.

Εφαρμογή επιχρίσματος
Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης ασταρώνουμε την επιφάνεια με ρολό. Το αστάρι πρέπει να χρωματίζεται στην απόχρωση του τελικού επιχρίσματος. Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον 2 – 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.
Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο έγχρωμος σοβάς. Ο τελικός σοβάς είναι οργανικής σύστασης. Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις.

ΕΡΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Submit a Review

ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • ALCHIMICA Logo
 • Vitex Logo
 • Thracon Logo
 • Sika Logo
 • Ριζάκος Logo
 • Neotex Logo
 • Marmoline Logo
 • Kraft Logo
 • Hermes Logo
 • Fibran Logo
 • Esha Logo
 • Dow Logo
 • Baumit Logo