ΜΟΝΩΣΗ ΚΗΠΟΥ - ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ

Η στεγανοποίηση χώρων που φιλοξενούν χώμα και φυτά όπως οι ζαρντινιέρες και οι κήποι έχουν ιδιαίτερες προκλήσεις και πρέπει να εκτελούνται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς και με την χρήση των κατάλληλων ποιοτικών υλικών.

Για την στεγανοποίηση είναι αναγκαία στρώση αποστράγγισης με τις διατάξεις απομάκρυνσης νερών που θα καταλήγουν σ’ αυτή. Σαν τέτοια στρώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρώση χαλικιών.
Φίλτρα διαχωρισμού μεταξύ χώματος και στρώσης αποστράγγισης με οπές μεταξύ των ινών και το πάχος τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,7-0,8mm γι να μην αυξηθεί το βάρος. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουν σημαντικές αντοχές σε διάτρηση, σχίσιμο και εφελκυσμό.
Κηπευτικό χώμα επιλεγμένο με βάση την καταλληλότητα και την κοκκομετρική σύσταση ώστε να είναι συμβατή με τη λειτουργία του φίλτρου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι απόφραξης.
Ασφαλτικές μεμβράνες πολυμερείς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση.
 • Την απόλυτη αντοχή σε επιδράσεις χημικές που προέρχονται από τα υγρά των ριζών των φυτών.
 • Την αδράνεια στα φυτοφάρμακα και στα λιπάσματα.

Απαιτείται θερμομονωτική στρώση όταν οι κάτω του δώματος χώροι πρέπει να εξασφαλίζονται θερμομονωτικά.
Απαιτείται επίσης φράγμα υδρατμών


Ανάλογα με τις ανάγκες της επιφάνειας που θα μονώσουμε θα επιλέξουμε μαζί το κατάλληλο σύστημα.


Διαδικασία εργασιών με δύο ασφαλτικές μεμβράνες 

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη
 8. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα
 9. Στρώση αποστράγγισης
 10. Φίλτρο από ειδικό γεωύφασμα
 11. Κηπευτικό χώμα
 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας, απαλοιφή των ανωμαλιών του σκυροδέματος και γέμισμα των κοιλοτήτων με τσιμεντοκονία.
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος.
 3. Toποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού.
 4. Δημιουργία στρώσης κλίσης από ισχνό σκυρόδεμα.
 5. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι.
 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης .
 7. Ολική επικόλληση της δεύτερης κύριας ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης.
 8. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης από γεωύφασμα.
 9. Διάστρωση στρώσης αποστράγγισης από χαλίκια.
 10. Διάστρωση φίλτρου.
 11. Διάστρωση κηπευτικού χώματος.
ΜΟΝΩΣΗ ΚΗΠΟΥ

Διαδικασία εργασιών με μία ασφαλτική μεμβράνη 

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο
 7. Ασφαλτική μεμβράνη
 8. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα
 9. Στρώση αποστράγγισης
 10. Φίλτρο από ειδικό γεωύφασμα
 11. Κηπευτικό χώμα

Η διαδικασία είναι η ίδια όπως προηγούμενα, με παράλειψη της εργασίας (6), που αφορά την επικόλληση της 1ης ασφαλτικής μεμβράνης, καθώς επίσης και της διάστρωσης με διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο πριν την τοποθέτηση της μίας ασφαλτικής μεμβράνης

ΜΟΝΩΣΗ ΚΗΠΟΥ
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • ALCHIMICA Logo
 • Vitex Logo
 • Thracon Logo
 • Sika Logo
 • Ριζάκος Logo
 • Neotex Logo
 • Marmoline Logo
 • Kraft Logo
 • Hermes Logo
 • Fibran Logo
 • Esha Logo
 • Dow Logo
 • Baumit Logo